HỢP BÁO CUỘC THI NGƯỜI MẪU THỜI TRANG VIỆT NAM 2018

Sự kiện nối tiếp sự kiện, hôm nay ngày 08 tháng 02 năm 2018, Lion City Group đồng hành cùng Công bố cuộc thi Người mẫu thời trang Việt Nam 2018 tại Lion City Exclusive - MPlaza, 39 Lê Duẩn, Quận 1

Chỉ cần nói ý tưởng và chúng tôi sẽ biến mọi “yêu cầu” về món ăn, không gian của bạn thành hiện thực...!!!

  • Công ty biểu diễn nghệ thuật Phương Việt
  • Công ty ERM Việt Nam
  • Lion City Group