Đặt bàn

Khách đặt bàn với số lượng trên 25 người, vui lòng liên hệ
để Lion City sắp xếp vị trí tốt nhất cho bạn 0938.111.230 for best experience.